Reklamační formulář

Vyplněný reklamační formulář vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na e-mailovou adresu info@pohadkovydomov.cz., případně vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář vložte do zásilky s vráceným zbožím.

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupením jakéhokoliv zboží z internetového obchdou PohádkovýDomov.cz jste, jakožto spotřebitel, povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Dále jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi zboží věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Jakožto prodávajiící neodpovídáme ani za běžné opotřebení zboží.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se
objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace bude vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Reklamační formulář

 

Vyplněný reklamační formulář vytiskněte, podepište a zašlete naskenovaný na e-mailovou adresu info@pohadkovydomov.cz., případně vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář vložte do zásilky s vráceným zbožím.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Přihlášení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 Vice info