Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - PohádkovýDomov.cz


Cílem těchto obchodních podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak můžete naše zboží objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.

1. Prodávajícím je společnost Věra Hrdinová IČ: 86563513, se sídlem Domašín 278, 25801 Vlašim, vedenou u MÚ Vlašim, č.j. ZIV 25179/20-SAD (dále jen „my"), která prostřednictvím svém e-shopu umístěného na webových stránkách www.pohadkovydomov.cz (dále jen „webové stránky") prodává a inzeruje své zboží, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy") mohou prostřednictvím webových stránek objednat a uzavřít kupní smlouvu.

2. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím našich webových stránek, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


3. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.

....

Kompletní Všeobecné obchodní podmínky

 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Přihlášení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

 Vice info