+420 776 312 060

Odstoupení od kupní smlouvy

Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.

  1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, emailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
  2. Vezměte ale na vědomí, že v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání. I přesto se vám však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.
  3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, využijte níže uvedený formulář.
  4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží nesete vy.
  5. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.
  6. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět.
  7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
  8. Pokud bylo zboží, či jeho část uhrazena dárkovým poukazem bude na tuto hodnotu vystaven dárkový poukaz ve stejné hodnotě a době platnosti.

Formulář ke stažení : Odstoupení od kupní smlouvy