+420 776 312 060

Všeobecné obchodní podmínky

I. Kdo jsme a co děláme


Cílem těchto obchodních podmínek je seznámit vás ve srozumitelné formě s tím, jak můžete naše
zboží objednat, jaká práva budete mít anebo co dělat v případě nejasností.


1. Prodávajícím je společnost Věra Hrdinová IČ: 86563513, se sídlem Domašín 278, 25801 Vlašim,
vedenou u MÚ Vlašim, č.j. ZIV 25179/20-SAD (dále jen „my"), která prostřednictvím svém e-shopu
umístěného na webových stránkách www.pohadkovydomov.cz (dále jen „webové stránky")
prodává a inzeruje své zboží, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále
jen „vy") mohou prostřednictvím webových stránek objednat a uzavřít kupní smlouvu.
2. Cílem tohoto dokumentu, obchodních podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a
povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi
prostřednictvím webových stránek, a informovat vás o nich. Kromě těchto podmínek se také v
našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Ustanovení
obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě
mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
3. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.


II. Uživatelský účet


Na našich webových stránkách můžete na základě registrace vstoupit do uživatelského rozhraní.
Registrací získáte různé výhody – třeba vám mohou být zasílány novinky z našeho světa nebo
dostanete tajné slevy a tipy na naše soutěže.
Prostřednictvím uživatelského účtu také můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé
objednávky a všechno mít k dispozici přehledně na jednom místě.


1. Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření
objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace.
2. Při registraci, ale i při objednávce zboží nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a
pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete
při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
3. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. třetích osob.
4. Při registraci nám také můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání
newsletteru. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Prosím,
seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů dostupných v záložce Zásady zpracování
osobních údajů.


III. Koupě zboží


Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, zde najdete informace týkající se tohoto nákupu:


1. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme
uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně. Nicméně vezměte prosím na
vědomí, že vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru a nejsme
povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu.
2. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje
zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhrady ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání
zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen
„Objednávka").
3. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - kupní
smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter
objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí
o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme
potvrzení této Objednávky.
4. Pokud prostřednictvím Objednávky objednáváte velké množství zboží a my vám můžeme
nabídnout nižší cenu anebo si myslíme, že vám za podobnou cenu můžeme nabídnout zboží vyšší
řady, jsme rovněž oprávněni vás kontaktovat a domluvit se na úpravě Objednávky. Takovou
upravenou Objednávku vám pak zašleme na váš e-mail a okamžikem, kdy nám ji e-mailem
odsouhlasíte, je mezi námi uzavřena kupní smlouva, která se také řídí těmito podmínkami.
5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení
nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.
6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na
internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho
operátora nebo poskytovatele internetového připojení.


IV. Platební podmínky


Níže si můžete přečíst, jak můžete za zboží zaplatit.


1. U zboží zveřejněného na našich webových stránkách je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží.
Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena celková i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud
by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně
uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou
kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
2. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby:
• na dobírku;
• bezhotovostně na náš účet s uvedením variabilního symbolu ze zálohové faktury;
• platební kartou či hotově při osobním převzetí
• platba online platební bránou GP Webpay
3. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s
uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo faktury. Pokud tento variabilní
symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží
vám nebude odesláno.
4. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání
příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
5. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu - daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky
právních předpisů. A bude Vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce, pokud nebude
domluveno jinak.


V. Doručení zboží

V tomto článku podmínek naleznete, kdy a jak vám bude zboží doručeno.


1. Zboží dodáváme prostřednictvím vámi vybraného způsobu dopravy (PPL, Českou poštou – balík
do ruky, na poštu, do balíkovny nebo balík do Zásilkovny) na adresu uvedenou v Objednávce.
Osobní odběr je možný v místě sídla společnosti.
2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude
skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se
netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.
3. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od
kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých
nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.
4. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné
poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky
sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném
poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.


VI. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru)


1. Dárkový poukaz je možné uplatnit výhradně na e-shopu www.pohadkovydomov.cz. Platnost
poukazu je vždy 6 měsíců ode dne vystavení a lze ho uplatnit pouze jednou. V nabídce je
elektronický dárkový poukaz, který lze zakoupit pouze v případě online platby kartou GP webpay či
bankovním převodem. Po přijetí platby na náš účet vám bude zaslán poukaz s unikátním kódem na
vámi uvedenou emailovou adresu, nejdéle do 24 hodin.
2. Pokud není využita celá nominální hodnota dárkového poukazu (voucheru), nebo učiní-li
Zákazník nákup v nižší hodnotě, než je nominální hodnota voucheru, nevzniká nárok na vrácení
finančního rozdílu. Voucher je určen pouze k jednorázovému nákupu zboží a nelze jej vyměnit za
peníze.
3. V jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.
4. Kód poukazu musíte zadat do kolonky "Mám slevový kupón" v nákupním košíku.
5. V případě podezření na opakované uplatňování slevových kódů, které je v rozporu s dobrými
mravy i právními předpisy, nebo když takováto činnost nese známky podvodného jednání, si
Dodavatel vyhrazuje právo na nedodání zboží bez předchozího upozornění.


VII. Další informace o zboží


Zde najdete určité specifické informace o našem zboží a jak je třeba se zbožím naložit, než ho
začnete používat.


1. Veškeré naše zboží je opatřeno certifikátem Öko-Tex Standard 100. Vlivem procesu výroby,
především barvením, mohou nevyprané materiály pouštět barvu. Je velmi důležité, před prvním
použitím, zboží alespoň jednou samostatně vyprat. Odstraníte tak přebytečnou barvu z výroby a
předejdete tak nechtěnému obarvení postele, vaší osoby či jiných předmětů.
2. Dovolujeme si vás upozornit, že pokud zboží před použitím nevyperete a zboží obarví vás nebo
váš majetek, neodpovídáme za škodu tím způsobenou.


VIII. Odstoupení od kupní smlouvy


Podívejte se na některá práva, která vám české zákony jako spotřebiteli přináší. Asi tušíte, že
pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V
některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě
přečetli také následující článek.


1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo
obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu,
emailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento
článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
2. Vezměte ale na vědomí, že v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši
osobu, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy zboží vyrobíme
podle vašich požadavků nebo ho nějak upravíme podle vašeho přání. I přesto se vám však budeme
snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami.
3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy, prosíme, využijte formulář, který je
přílohou těchto podmínek.
4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a
zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste
nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno
kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše
uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste
nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení
hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům,
protože je poničené nebo opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení
zboží nesete vy.
5. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.
6. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo
než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.
7. Pokud bylo zboží, či jeho část uhrazena dárkovým poukazem bude na tuto hodnotu vystaven
dárkový poukaz ve stejné hodnotě a době platnosti.
8. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě
odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.


IX. Co když zboží bude mít nějakou vadu? A jak je to se zárukou?


Snažíme se vám dodat naše zboží v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení
veškeré péče může stát, že zboží může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky
reklamace naleznete v reklamačním řádu.


Uplatnění práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění uplatňujete u nás na adrese naší provozovny, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
2. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady upravuje reklamační řád.
Souhlasem s obchodními podmínkami stvrzujete seznámení s reklamačním řádem, který je
dostupný pro podnikatele ZDE a pro spotřebitele ZDE. V případě reklamace jste povinni postupovat
podle tohoto reklamačního řádu.
3. Při oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, postupujte prosím obdobně jako při
uplatňování práv z vadného plnění dle Reklamačního řádu pro spotřebitele.
4. Pokud bylo zboží, či jeho část uhrazena dárkovým poukazem bude na tuto hodnotu vystaven
dárkový poukaz ve stejné hodnotě a době platnosti.


X. Mimosoudní řešení sporů


1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení
spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední
inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz).
Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi.
Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde:
ec.europa.eu/consumers/odr/.


XI. Závěrečná ujednání


1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si
sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány
věcně a místně příslušným soudem nás jako prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení
stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako
prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich
část bez našeho souhlasu.
4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového
obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
5. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s
případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od
kupní smlouvy odstoupit.
6. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na
našich webových stránkách www.pohadkovydomov.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
7. Přílohou obchodních podmínek jsou vzorové formuláře pro odstoupení od smlouvy.
8. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail:
info@pohadkovydomov.cz


V Domašíně, dne 1.1.2022